• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Ζιώγας' | 15 Ιανουαρίου 2022, 20:40

    Θεωρώ ότι ο επιδιωκόμενος Οργανωτικός ανασχεδιασμός του ΕΦΚΑ και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του με την επιλογή στελεχών, μπορεί να βασιστεί σε ποσοστό τουλάχιστον 90% στο υπάρχον ανθρώπινο κεφάλαιό του. Τα ζητούμενα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά, υπερκαλύπτονται από τους εργαζομένους του. Για το υπόλοιπο 10% θα μπορούσε να γίνει επιλογή στελεχών από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με διαφορετικά κριτήρια επιλογής και διαδικασίας. Διαχρονικά, και μέχρι σήμερα με τον ΕΦΚΑ, το άλυτο πρόβλημα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η λεηλασία και η λαφυραγώγησή τους από τα πολιτικά κόμματα, τα οποία έτσι προκάλεσαν τεράστια ζημιά. Σε αυτή την κυριαρχία του πελατειακού συστήματος οφείλονται τα αρνητικά φαινόμενα αναποτελεσματικότητας. Η σημερινή πολιτική ηγεσία πρέπει να συμβάλλει ώστε να μην επιτραπεί στους κομματικούς μηχανισμούς και τα πολιτικά γραφεία να έχουν λόγο στη στελέχωση του ΕΦΚΑ. Επειδή η πρόκληση αυτή αλλά και η ευθύνη είναι τεράστια, πρέπει να επιστρέψει το προτεινόμενο νομοσχέδιο στους συντάκτες του και να δουν εξαρχής το Β΄ Κεφάλαιο. Φαίνεται ότι είναι κομμένο και ραμμένο στις επιδιώξεις του πελατειακού συμπλέγματος, αντίθετο έτσι στον επιδιωκόμενο σκοπό.