• Σχόλιο του χρήστη 'Σεραφείμ Π. Παναγιωτάκης' | 12 Σεπτεμβρίου 2010, 11:50

    Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – σχόλια για το άρθρο 4 Κατά αναλογία με το σχόλιό μου που αφορά στο άρθρο 3 οι αριθμοί ΑΜΚΑ και ΑΦΜ είναι μοναδικοί και μάλλον αρκετοί ώστε να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία και του φαρμακοποιού που εισέρχεται στο σύστημα, μία καταχώρηση μόνον αυτών των δύο δεδομένων στο σύστημα για όλους τους φαρμακοποιούς (ΑΜΚΑ – ΑΦΜ) μάλλον είναι αρκετή ώστε κατόπιν να εμφανίσει το ίδιο το σύστημα τα πλήρη στοιχεία τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η «γραφειοκρατική διαδικασία» - ας μου επιτραπεί ο όρος – και η ηλεκτρονική καταχώριση της συνταγής γίνεται συντομότερα. Άλλωστε, τα υπόλοιπα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση κλπ) είτε πιθανότατα θα εμφανίζουν συνωνυμίες ή θα αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά. Η εισαγωγή αυτών των στοιχείων στο σύστημα μπορεί κατά την γνώμη μου να γίνει άπαξ και μόνον για να εξυπηρετήσει την στατιστική παρακολούθηση των συνταγογραφήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως θα πρέπει να είναι η ενημέρωση του συστήματος για τα στοιχεία που μεταβάλλονται (πχ στοιχεία διεύθυνσης ιατρείου ή φαρμακείου αντίστοιχα). Σεραφείμ Π. Παναγιωτάκης