Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Παιγνιγιάννης' | 5 Μαρτίου 2013, 21:38

    Προσδιορίστε την ανωνυμοποίηση (τελευταία πρόταση 2α): αναφέρεται στα μεταδεδομένα ή στο ίδιο το έγγραφο; Πώς θα γίνει η ανωνυμοποίηση αδόμητων δεδομένων (Αρχεία ελεύθερου κειμένου - πχ δικαστικές αποφάσεις); Αν ο τρόπος ανωνυμοποίησης είναι μη μηχανικός το κόστος για ανθρώπινη παρέμβαση στα ίδια τα έγγραφα, που συνεπάγεται μια τέτοια επέμβαση ίσως αναιρεί την ωφέλεια του συστήματος. Ευχαριστώ