Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 09: Αναζήτηση – Προβολή αποτελεσμάτων

1. Αναζήτηση

α) Το σύστημα αρχειοθέτησης παρέχει μηχανισμούς και εργαλεία αναζήτησης με βάση την ευρετηρίαση και μεταδεδομένα του άρθρου 8 του παρόντος. Για την ανάκτηση και προβολή των ηλεκτρονικών φακέλων, των υποφακέλων και περιεχομένων τους, λαμβάνεται υπόψη η κατηγορία ασφαλείας των φακέλων και των εγγράφων σε σχέση με τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη που αναζητά.
β) Η αναζήτηση δύναται να γίνεται από έναν η περισσότερους χρήστες ταυτόχρονα με την χρήση ενός η περισσότερων όρων αναζήτησης όπως φράσεις, λέξεις – κλειδιά, προκαθορισμένους όρους και με τη χρήση μεταδεδομένων. Η αναζήτηση εκτελείται στο πλήρες περιεχόμενο του αρχείου, των φακέλων, των υποφακέλων και των μεταδεδομένων αυτών.
γ) Το σύστημα αρχειοθέτησης επιτρέπει την αποθήκευση παλαιότερων αναζητήσεων για επαναχρησιμοποίηση από τον τελικό χρήστη και δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω αναζητήσεων στα αποτελέσματα της αρχικής αναζήτησης.

2. Προβολή αποτελεσμάτων

α) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης με την μορφή καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει τα περιεχόμενα των φακέλων, υποφακέλων που είναι σχετικά με τους όρους αναζήτησης και ενημερώνει τον χρήστη όταν δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αναζήτησης για ίδιους όρους και μεταδεδομένα σε διαφορετικούς χρήστες δύναται να διαφέρουν ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών και τη διαβάθμιση των εγγράφων. Έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα δύναται να παρουσιάζονται ανωνυμοποιημένα σε χρήστες που δεν έχουν δικαιώματα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.
β) Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παρέχει όλες τις λειτουργίες προβολής και επεξεργασίας των εγγράφων, των φακέλων, των μεταδεδομένων με ομοιογενή τρόπο, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών, κατευθείαν από τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
γ) Το σύστημα αρχειοθέτησης έχει τους αναγκαίους μηχανισμούς-εργαλεία προβολής και εκτύπωσης όλων των τύπων ηλεκτρονικών αρχείων που υποστηρίζονται και ιδίως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

 • γ) Το σύστημα αρχειοθέτησης έχει τους αναγκαίους μηχανισμούς-εργαλεία προβολής και εκτύπωσης όλων των τύπων ηλεκτρονικών αρχείων που υποστηρίζονται και ιδίως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

  Οσον αφορά την εμφάνιση και εκτύπωση του περιεχομένου θα πρέπει να τονιστεί ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η κλήση των απαραιτήτων εφαρμογών (λ.χ. MS Word, Adobe Reader) και να μην απαραίτηση η χρήση ενσωματωμένων viewers, χαρακτηριστικό που οδηγεί σε περιοριστικές επιλογές ιδιαίτερα ακριβών συστημάτων στο κόστος των οποίων οι περισσότεροι Δημόσιοι Φορείς σήμερα δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν (χρειάζεται να αδειοδοτηθούν ειδικές τεχνολογίες τρίτων κατασκευαστών με επιπλέον κόστος που δεν είναι απαραίτητο κατά την γνώμη μας).

  Λ.χ. θα μπορούσε η απαίτηση να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  Το σύστημα αρχειοθέτησης έχει τους αναγκαίους μηχανισμούς-εργαλεία προβολής και εκτύπωσης όλων των τύπων ηλεκτρονικών αρχείων που υποστηρίζονται και ιδίως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος είτε με εγγενή τρόπο είτε με την ευχερή χρήση/κλήση των απαραίτητων για το σποό αυτό εφαρμογών.

 • Στο άρθρο 9 να συμπληρωθεί στην παράγραφο 1 εδάφιο δ) ως ακολούθως:

  «δ) Το σύστημα αρχειοθέτησης πληροί τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και ευχρηστίας ώστε να είναι αξιοποιήσιμο από άτομα με αναπηρία».

 • 5 Μαρτίου 2013, 21:38 | Μιχάλης Παιγνιγιάννης

  Προσδιορίστε την ανωνυμοποίηση (τελευταία πρόταση 2α): αναφέρεται στα μεταδεδομένα ή στο ίδιο το έγγραφο;

  Πώς θα γίνει η ανωνυμοποίηση αδόμητων δεδομένων (Αρχεία ελεύθερου κειμένου – πχ δικαστικές αποφάσεις); Αν ο τρόπος ανωνυμοποίησης είναι μη μηχανικός το κόστος για ανθρώπινη παρέμβαση στα ίδια τα έγγραφα, που συνεπάγεται μια τέτοια επέμβαση ίσως αναιρεί την ωφέλεια του συστήματος.

  Ευχαριστώ