Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Καρβούνης Παναγιώτης' | 8 Μαρτίου 2013, 15:37

    Ένα σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων σε έναν οργανισμό πρέπει πάντα να συνοδεύεται από την δυνατότητες ψηφιακής διακίνησης εγγράφων και σχετικών με αυτά δεδομένων διεκπεραίωσης (αρμόδιοι χειριστές, χρονικά ορόσημα, τυποποιημένες διαδικασίες ροής εργασιών).