Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος' | 8 Μαρτίου 2013, 16:55

    γ) Το σύστημα αρχειοθέτησης έχει τους αναγκαίους μηχανισμούς-εργαλεία προβολής και εκτύπωσης όλων των τύπων ηλεκτρονικών αρχείων που υποστηρίζονται και ιδίως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος. Οσον αφορά την εμφάνιση και εκτύπωση του περιεχομένου θα πρέπει να τονιστεί ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η κλήση των απαραιτήτων εφαρμογών (λ.χ. MS Word, Adobe Reader) και να μην απαραίτηση η χρήση ενσωματωμένων viewers, χαρακτηριστικό που οδηγεί σε περιοριστικές επιλογές ιδιαίτερα ακριβών συστημάτων στο κόστος των οποίων οι περισσότεροι Δημόσιοι Φορείς σήμερα δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν (χρειάζεται να αδειοδοτηθούν ειδικές τεχνολογίες τρίτων κατασκευαστών με επιπλέον κόστος που δεν είναι απαραίτητο κατά την γνώμη μας). Λ.χ. θα μπορούσε η απαίτηση να αναδιατυπωθεί ως εξής: Το σύστημα αρχειοθέτησης έχει τους αναγκαίους μηχανισμούς-εργαλεία προβολής και εκτύπωσης όλων των τύπων ηλεκτρονικών αρχείων που υποστηρίζονται και ιδίως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος είτε με εγγενή τρόπο είτε με την ευχερή χρήση/κλήση των απαραίτητων για το σποό αυτό εφαρμογών.