Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'an.stasis' | 8 Μαρτίου 2013, 16:10

    Τα αρχεία τηρούνται από τις Υπηρεσίες και στο στάδιο της καταστροφής τους συμμετέχουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους προκειμένου να διατηρηθούν τα έγγραφα εκείνα τα οποία έχουν ιστορική και πολιτισμική αξία. Περισσότερες πληροφορίες για την καταστροφή των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.gak.gr/ .