Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Κοντοθανάσης' | 3 Μαΐου 2013, 00:36

    Για τον υπάλληλο που του ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 2 ισχύουν τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 2.α.5 του άρθρου 2;