Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Σ. Κυπριώτης' | 7 Μαΐου 2013, 16:52
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αναγνωρίζοντας το λάθος μου, παίρνω πίσω την δεύτερη παρατήρηση, διότι προβλέπεταιστα τελευταία άρθρα (που δεν είχα προλάβει να δω πριν σχολιάσω) η εφαρμογή του 3230/2004 και στους ΟΤΑ. Όλα τα άλλα ισχύουν.