Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασία' | 8 Μαΐου 2013, 12:56

    Υπάρχουν υπάλληλοι "εγλωβισμένοι' σε υπηρεσίες που δεν γίνεται ή μετάταξη τους σε ανώτερο κλάδο και δεν αξιοποιούνται ανάλογα με τα προσόντα τους . Μακάρι να γίνει κάτι προς αυτή τη κατεύθυνση. Ας αξιοποιηθούν οι υπάλληλοι που έχουν όρεξη για δουλειά! ακόμα και αν χρειαστεί να υπάρξουν μετακινήσεις σε άλλες υπηρεσίες . Προτείνω να υπάρχει διάταξη, που να δίνει το δικαίωμα σε ένα υπάλληλο, με αίτηση του, να μετακινηθεί σε άλλη υπηρεσία, όπου θα μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με τα προσόντα του και την εμπειρία του. "Κινητικότητα με πρωτοβουλία του ίδιου του υπαλλήλου, μετά από τεκμηριωμένη αίτηση και εφ'όσον κατέχει τα απαραίτητα προσόντα"