Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ι.Ι.' | 8 Μαΐου 2013, 16:27

    παρατήρηση στο άρθρο 19 παρ. 10 στο σημείο " επίσης καταργείται κάθε γενική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των άρθρων 1 έως 5 ....." θα πρέπει να προστεθεί και η λέξη "ειδική" και να γίνει : " επίσης καταργείται κάθε γενική ή και ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόμενο των άρθρων 1 έως 5 ....." και αυτό διότι εκτός των γενικών ρυθμίσεων υπάρχουν και πολλές ειδικές που ρυθμίζουν παρόμοια θέματα και θα χρειάζεται κάθε φορά να γίνονται διευκρινήσεις και έτσι όλα θα μείνουν στάσιμα για μεγάλο διάστημα. ευχαριστώ με εκτίμησης