Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ' | 13 Μαΐου 2013, 11:33

    Στο άρθρο 1 δεν αναφέρεται ο χρόνος μέσα στον οποίο είναι επιτρεπτή η τροποποίηση εγκεκριμένου οργανισμού, ή εάν μπορεί οποτεδήποτε εγκριθεί να τροποποιηθεί. Προβλέπεται η υπογραφή συμβολαίου των προϊσταμένων με την διοίκηση σε ότι αφορά στην υλοποίηση της στοχοθεσίας. ¨ομως ήδη στον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων -δεν φαίνεται τα αναγραφόμενα να έχουν ισχύ για τους Ο.Τ.Α., τουλάχιστον όχι όλα πράγμα που θα οδηγήσει σε εμπλοκή ζητημάτων, όπως οι χορηγούμενες αναρωτικές που οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν μόνο στον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων-αναγράφεται ότι σε περίπτωση υπηρεσιακής δυσπραγίας έχει το δικαίωμα η διοίκηση μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου να παύσει από τα καθήκοντά του προϊστάμενο η δ/ντή.Όλα βέβαια σε συνάρτηση με την στοχοθεσία, για την οποία είναι δύσκολο -όχι σε όα τα διαχειριζόμενα αντικείμενα- να γίνει. Η δυσκολία ελέγχου στοχοθεσίας και γενικά υλοποίησης μελετών είναι δύσκολη γιατί συνάδει της ποιότητας του παραγόμενου έργου.Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου είναι δύσκολο να προχωρήσουν και τα προβλεπόμενα στο άρθρο2 του σχεδίου νόμου. Στο άρθρο 8 που τροποποιεί το άρθρο56 του κ.δ.υ. παρ. 3δ αναφέρεται ότι μπορεί υπάλληλος να πάρει αναρωτική άδεια μετά από επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο. Μήπως πρέπει να αναφερθούν και ιδιωτικές κλινικές, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπης; Τί γίνεται με τις ειδικές άδειες που προβλέπονταν από τον ισχύοντα κώδικα.Πρόσφατα -σας μεταφέρω προσωπική εμπειρία- το ανήλικό -έξι ετών -παιδί μου νοσηλεύτηκε για ενάμισυ μήνα σε δημόσιο νοσοκομείο. Αυτονόητο είναι ότι δεν μπορούσε να μείνει μόνο του. Τί γίνεται στις περιπτώσεις αυτές. Δεν πρέπει να προνοείται ειδική άδεια για τέτοιες περιπτώσεις; Ο παλαιός νόμος προβλέπει άδεια 22 ημερών για παρακολούθησει και όχι για συνοδεία τέκνου σε τόσο μικρή ηλικία. Ευχαριστώ για την συνεργασία.Μένω μόνο σε τυπικά ζητήματα και δεν επεκτείνομαι σε ζητήματα πολιτικής σκοπιμότητας αναπροσαρμογής των θεσμοθετημένων κανόνων δημόσιας διοίκησης που πιστεύω ότι χρήζουν αναπροσαρμογής γενικά.