Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΗΤ' | 13 Μαΐου 2013, 11:03

    Κ υπουργέ. Ειδικά έχουμε την άποψη ότι οργανικές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών που βρίσκονται σε νησιά ανεξαρτήτου πληθυσμού και έκτασης όπου δεν υπάρχουν άλλες οργανικές μονάδες στα ίδια νησιά αυτά να καλύπτουν τα καθήκοντά τους, δεν πρέπει να καταργούνται ούτε να συγχωνεύονται με άλλες, και πρέπει να υφίστανται με τις θέσεις προσωπικού που υπάρχουν (ή να αυξάνονται) διότι με την λειτουργία τους εξυπηρετούνται άμεσα οι νησιώτες (λόγω μη μετακίνησης τους με πλοίο κλπ.), υπάρχει άμεση επιτήρηση-έλεγχο του νησιών από τις κατά τόπους υπηρεσίες π.χ. Δασονομεία σε θέματα προστασίας-διαχείρισης δασικού περιβάλλοντος χωρίς να γίνεται μετακίνηση υπαλλήλων με πλοίο και όχημα από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις υπηρεσιών κλπ. άλλου νησιού ή περιοχής, με αποτέλεσμα την μείωση οδοιπορικών εξόδων κλπ. για τις υπηρεσίες. Επίσης εξυπηρετούνται αιτήματα πολιτών με άμεση αυτοψία των δασικών υπαλλήλων των Δασονομείων των νησιών αυτών. Γενικά όμως έχουμε και την άποψη ότι όλες οι δασικές υπηρεσίες ανεξαρτήτου οργανικού επιπέδου όπου υφίστανται προσφέρουν έργο και πρέπει να συνεχίζουν να λειτουργούν.