Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Βούλα Αναστασίου' | 14 Μαΐου 2013, 11:06

    Χαίρομαι που επιτέλους το κράτος αποφάσισε να εκσυγχρονίσει τους Οργανισμούς του. Πάντοτε είχα την απορία γιατί στο δημόσιο προκηρύσσονται μόνον θέσεις Δ.Ε. Την απάντηση την πήρα σε μια ημερίδα από Διευθύντρια του Υπ. Εσωτερικών. Διότι οι Οργανισμοί είναι παλαιοί, της δεκαετίας του 50, 60, οπόταν οι απόφοιτοι εξαταξίου ήταν οι πιο μορφωμένοι και οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου ελάχιστοι. Άλλαξαν όμως τα πράγματα. Έχω απορίες: Ποιός θα καθίσει να κάνει τους νέους Οργανισμούς; Οι υπηρεσίες και με ποιό προσωπικό; Οι παλαιοί αναγκάστηκαν σε συνταξιοδότηση με τον 4024/11, άλλοι έμπειροι σε 'διαθεσιμότητα' με τον 4093/12. Αυτοί που έμειναν, και οι Προϊστάμενοί τους, δεν έχουν αξιολογηθεί από τα αρμόδια Υπηρεσιακά συμβούλια. Υποτίθεται ότι οι Διευθυντές και οι Γενικοί θα αξιολογούνταν με εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ αξιοκρατικά. Η 'αξιοκρατική' αξιολόγηση για θέσεις ευθύνης, θεωρητικά άρχισε με τον νέο ΔΥ Κώδικα (3528/07), με μετρήσιμα προσόντα. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ. Όλοι φρόντισαν να κριθούν με μια έκθεση ιδεών, 1,2 μήνες πριν την έναρξη εφαρμογής του που ήταν 1-1-08. Στη συνέχεια με νόμο καταργήθηκαν τα υπηρεσιακά. Μετά από ενάμισυ χρόνο ήλθε νέος νόμος για τη συγκρότησή τους, με ποσοστώσεις σε άνδρες-γυναίκες κτλ. Οι σημερινοί Γενικοί και Διευθυντές, αν δεν βγήκαν στη σύνταξη, στην πλειονότητά τους, δεν έχουν κριθεί από Συμβούλια και είναι "με ανάθεση", ενώ λαμβάνουν και τα αυξημένα επιδόματα ευθύνης του ν. 4024/11. Οι τροπολογίες του Δ.Υ. Κώδικα επί κ.κ. Α. Λοβέρδου και Ραγκούση, δεν εφαρμόστηκαν αφού το ΑΣΕΠ είχε δηλώσει "αδυναμία". Ποιοί θα εφαρμόσουν την Στοχοθεσία; για τους περισσότερους υπαλλήλους αυτά είναι'κινέζικα'. Δεν Γννωρίζουν το ν. 3230/04 περί καθιέρωσης συστήματος διοίκησης μέσω στόχων. Ούτε γνωρίζουν τι είναι το Κ.Π.Α. που προωθούσε το Υπ. Εσωτερικών. Όταν πρότεινα να το εφαρμόσουμε πιλοτικα σε κάποιες υπηρεσίες του φορέα όπου υπηρετούσα, (απολύθηκα για συνταξιοδότηση επειδή ήμουν 55+ και είχα 35ετία με τον 4024/11), οι Διευθυντές και οι Γενικοί κορόϊδευαν, λέγοντας "η Βούλα θα κάνει ΚΠΑ" και γελούσαν. Οι δε συνάδελφοι, φοβούνταν μήπως με το ΚΠΑ αξιολογηθούν οι ίδιοι και φανούν ελλιπείς. Τελικά όταν "κατάφερα" [με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και παραδείγματα από άλλους φορείς] την Ηγεσία και το εφαρμόσαμε, στο τέλος της 4ετίας τους, κατατέθηκαν βελτιωτικές προτάσεις για τις "αδυναμίες" του οργανισμού, που αναδείχθηκαν από το ΚΠΑ. Άλλαξε όμως η αιρετή Ηγεσία και τα πεπραγμένα της παλαιάς, δεν αποτελούσαν αναγκαστικά προτεραιότητες και της καινούργιας. Κι έμεινε το θέμα στις καλένδες, μετά από άπειρη (και απλήρωτη) προσωπική δουλειά. Με το ίδιο άπειρη προσωπική δουλειά προωθήσαμε με άτυπες ομάδες εργασίας νέο Εσωτερικό Κανονισμό και νέο Οργανισμό, τα οποία ούτε καν προωθήθηκαν από τις Ηγεσίες στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν γνωρίζω τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί ο δημόσιος τομέας. Εν πολλοίς συμφωνώ με τα γραφόμενα απο τον κ. Κοτσάκο Στέλιο περί πολυνομίας κτλ. Φοβούμαι ότι ο μέσος Δ.Υ. εάν θέλει να είναι ενημερωμένος, το μισό ημερήσιο ωράριό του πρέπει να τα αναλώνει στους νέους νόμους, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ΚΥΑ, εγκύκλιους κ.ά. (επισημαίνεται η "αντισυνταγματική" κατάχρηση των πράξεων Ν.Π., που κυρώνονται εκ των υστέρων από τη Βουλή με άρθρο μόνο). Μία άλλη παθογένεια της Δ.Δ. είναι η έλλειψη job description μέσα στους (παλαιωμένους) Οργανισμούς, που κατονομάζουν Γενικές Δ/σεις, Δ/νσεις και Τμήματα με μια γενικόλογη περιγραφή (π.χ. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ασχολείται με διοικητικά θέματα και έχει τις εξής Δι/νσεις και Τμήματα). Προτείνω οι οργανισμοί των υπηρεσιών που θα παραμείνουν στο Δημόσιο Τομέα να καταρτιστούν από υπαλλήλους/εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία δημοσίου τομέα, ή στελέχη του Υπ. Εσωτερικών αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δ.Δ.,με γνώμονα όχι όπως γινόταν ως τώρα, να ιδρύσουμε θέσεις Δ/ντών Δ.Ε. (βλ. ΙΚΑ) για να βολέψουμε "ημέτερους" των κομμάτων που δεν είχαν πτυχίο, αλλά με γνώμονα τις επιταγές της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης. Σ' αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι μπορούν να συνεισφέρουν και οι αντίστοιχων ειδικοτήτων καθηγητές Νομικών Σχολών, με κάποια απαλλαγή τους απο τα διδακτικά καθήκοντα και χωρίς "επιμίσθια", αλλά ενδεχομένως μετά απο ανοιχτή πρόσκληση και αξιλόγησή τους, συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον επίτιμου Διευθυντή, που θα μπορούσαν πάλι χωρίς "επιμίσθια" να συνεισφέρουν. Βούλα Αναστασίου