Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Καρτσώνης, Θεσσαλονίκη' | 14 Μαΐου 2013, 15:31

    Σε όλους τους Οργανισμούς Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπουργείων και κλπ Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, να προβλέπονται υποχρεωτικά τα εξής: 1) Υποχρεωτικές ολομέλειες, όλου του προσωπικού κάθε Υπηρεσίας, ανά δίμηνο. Υποχρεωτικές συγκεντρώσεις των Στελεχών κάθε Υπηρεσίας δύο ή ως τέσσαρες φορές τον μήνα. Στις συγκεντρώσεις αυτές θα παρουσιάζονται τα προγράμμματα δράσης, τα προβλήματα λειτουργίας και τρόποι αντιμετώπισής τους. Σε αυτές θα κρατούνται επίσημα πρακτικά. 2) Τα προσχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων των Οργανισμών των Υπουργείων κλπ, υποχρεωτικά σε Δημόσια Διαβούλευση. 3) Υποχρεωτική ενημέρωση όλων των σχετικών φορέων (Επιστημονικών Οργανώσεων, Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Συνδικαλιστικών Οργανώσεων κλπ), για υποβολή προτάσεων και Γνώμης, στα Προσχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων των Οργανισμών των Υπουργείων κλπ. Κωνσταντίνος Καρτσώνης Θεσσαλονίκη. Τρίτη 14/5/2013