Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ι.Ι.' | 14 Μαΐου 2013, 21:18

    οργανισμοί και χρονικά περιθώρια άμεση κατάρτηση των οργανισμών και άμεση δημοσιοποίηση χρονοδιαγραμάτωνμε δεσμεύσεις οργανογράμματα όχι μόνο για τα Υπουργεία αλλά και για όλους του εποπτευόμενους φορείς και για όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες όλων των υπουργείων όλα σε χρόνο ίδιο με γνωστοποίηση του φορέα υλοποίησης και ευθύνης των ενεργειών. δικαίωμα καταγγελίας για όποιους σκόπιμα δεν προχωρήσουν σε έκδοση οργανισμών συμβατών με τους νόμους και με τις αποφάσεις του ΣτΕ.