Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Λίλα Αδάμου' | 15 Μαΐου 2013, 07:47

    Καμία απόλυση υπαλλήλου ο οποίος έχει περάσει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ! Σε περίπτωση κατάργησης Ν.Π.Ι.Δ. τα άτομα-επιτυχόντες ΑΣΕΠ που απασχολούνται σε αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου! Δώστε στη δημόσια διοίκηση το κύρος που πρέπει! Αφήστε τους πτυχιούχους οι οποίοι διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ σε Ν.Π.Ι.Δ. να αναβαθμίσουν την δημόσια διοίκηση! Σεβαστείτε το ίδιο το ΑΣΕΠ και τις αποφάσεις του.