Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Σόφη' | 16 Μαΐου 2013, 23:58

    Να καταργηθεί η ειδική διάταξη του άρθρου 84 του Ν. 2812/2000 καινα εφαρμόζονται για τις μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων σε άλλους φορείς του δημοσίου οι εκάστοτε γενικές διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.