Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης' | 2 Οκτωβρίου 2013, 15:19

    (1) Αν το ΑΣΕΠ είχε εισέλθει στην ηλεκτρονική εποχή, οι πίνακες επιτυχόντων θα μπορούσε να έχουν ισχύ τριετίας (στα πρότυπα των αντίστοιχων της ΕΕ) (2) Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση περιλαμβάνεται έργο για Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Η αποστολή της Πράξης Διορισμού στο ΑΣΕΠ και της ανάληψης υπηρεσίας καθίσταται άχρηστη μόλις ενεργοποιηθεί το ΣΔΑΠ. Απλή λύση, η πρόσβαση του ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά στην βάση Δημοσίων Υπαλλήλων που συγκροτήθηκε με τις διαβόητες "απογραφές" (είπαμε να περιορίσουμε την γραφειοκρατία - όχι να τη μεγαλώσουμε με πρόσθετη διακίνηση άχρηστων χαρτιών που περιέχουν πληροφορία που στον 21ο αιώνα πρέπει να αναζητείται σε βάση δεδομένων ηλεκτρονικά!) (3) Γιατί δεν μεριμνάτε να ηλεκτρονικοποιηθεί πλήρως το σύστημα υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ ούτως ώστε να βγαίνουν αποτελέσματα προκηρύξεων ΑΜΕΣΑ (εντός τριών εβδομάδων από την έναρξη υποβολής αιτήσεως-ηλεκτρονικής δήλωσης ενδιαφέροντος για θέση και μιας ημέρας από την λήξη αυτής) παρά εισάγετε κάτι που θυμίζει επικίνδυνα τους αιώνες του ρουσφετιού;; (4) Εχοντας εμπειρία από διοργάνωση τέτοιας δοκιμασίας με βάση το άρθρο 18 Ν.2190/94, θεωρώ ότι η όποια τέτοια δοκιμασία πρέπει να έχει προδιαγραφεί πλήρως προ της ενάρξεως της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις προκηρυχθεισόμενες θέσεις.