Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης' | 2 Οκτωβρίου 2013, 16:31

    Στην ηλεκτρονική εποχή, είναι αδιανόητο να δημοσιεύονται επί πληρωμή σε οιοδήποτε έντυπο, ανακοινώσεις-διακηρύξεις κλπ. του Δημοσίου. Ολα στο διαδίκτυο με ΜΗΔΕΝ κόστος (τερματίζεται έτσι, η διαπλοκή μεταξύ βο(υ)λευτών και εκδοτών/ιδιοκτητών ΜΜΕ πάσης φύσεως και εμβέλειας).-