Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'george' | 3 Οκτωβρίου 2013, 09:32
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Δεδομένων: α) του χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει μεταξύ του χρόνου επιτυχίας στους εν λόγω διαγωνισμούς έως σήμερα και επειδή πολλοί εκ των επιτυχόντων έχουν δημιουργήσει οικογένειες σε τόπους διαφορετικούς από αυτούς στους οποίους αρχικά φερόταν να έχουν επιτύχει β) της δυσμενούς οικονομικής καταστάσεως των επιτυχόντων και των οικογενειών τους, που καθιστά αβάσταχτη την συντήρηση δεύτερου "νοικοκυριού" εκτός της έδρας της μόνιμης κατοικίας τους καλό θα είναι να ληφθεί μέριμνα με την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 17 του σχεδίου νόμου, ώστε να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις Φορέων του Υπουργείου Εργασίας ή/και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου μόνιμης κατοικίας τους ή ακόμη να τους χορηγηθεί η δυνατότητα συμπλήρωσης δήλωσης προτίμησης προσκομίζοντας απαραiτήτως τα σχετικά δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, λογαριασμούς Ο.Κ.Ω. κ.τ.λ.) που θα πιστοποιούν την οικογενειακή τους κατάσταση και την διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.