Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' | 3 Οκτωβρίου 2013, 10:06

    Μα γιατί δεν αλλάζετε και την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3528/07?? "Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία". Να το κάνετε οκταετία? Έτσι προτεινόταν τουλάχιστον στο προηγούμενο προς διαβούλευση σχέδιο Νόμου.Είναι too little η πενταετία. Έχει υπαλλήλους που έλειψαν πχ 100 ημέρες το 2008 και με την πενταετία "σβήνονται" και οι 100 και φτου ξανά και από την αρχή. Πάρα πολλές ημέρες αναρρωτικής άδειας με αποδοχές δικαιούνται με αυτόν τον τρόπο οι υπάλληλοι,δείτε το λίγο καλύτερα....