Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 3 Οκτωβρίου 2013, 13:44

    Η παρ. 3 του άρθρου 7 είναι προβληματική. Περιόρίζει τις προσλήψεις σε πέντε μήνες, ενώ πρόκειται για μόνιμο μπροσωπικό, προφανώς απαραίτητο για τις υπηρεσίες. "Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία ευαίσθητων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης" όπως αναγράφει, το ορθώ είναι η πρόσληψη να διαρκεί απο την έκδοση των προσωρινών πινάκων έως και τα ατομικά ΦΕΚ διορισμού. Δεν υπάρχει κανένας λόγως για αυτο το περιορισμό των πέντε μηνών. Θα έχει αποτέλεσμα επιτυχόντες να προσλαμβάνονται, να απολύονται μετά απο πέντε μήνες και να αναμένουν το διορισμό τους σε άγνωστο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα αυτό θα επιβαρύνει και τη λειτουργία των υπηρεσιών που διεξάγουν τους διαγωνισμούς για την κάλυψη των θέσεων.