Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία' | 3 Οκτωβρίου 2013, 13:58

    Ζητάμε να προστεθεί : Προσθήκη στο άρθρο 21 του νόμου 2190/1994 «Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών», περί της λήψης μέτρων για την ένταξη ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους σε εποχικές εργασίας, διατάξεις με τις οποίες θα συμπεριληφθούν κοινωνικά κριτήρια για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και γονέων/κηδεμόνων σε εποχικές θέσεις εργασίας. Επισημαίνουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει ανάλογα κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς ομάδες όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και τα άτομα με αναπηρία που βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.