Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Στεργίου' | 3 Οκτωβρίου 2013, 14:43

    Προτείνεται να εφαρμοστεί μια ώρα την ημέρα νωρίτερα για τους υπαλλήλους που έχουν αλληλογραφία και σύνταξη εγγράφων και δεν διαθέτουν γραφεία γραμματείας, για τη σύνταξη των εγγράφων. Συνήθως στο γραφείο στο οποίο εργάζομαι όλα τα έγγραφα γράφονται και διεκπαιρεώνονται από πτυχιούχους με μεταπτυχιακά. Δεν έχουμε καθόλου διοικητικό προσωπικό με αποτέλεσμα να χάνεται πολύς χρόνος ιδιαίτερα από τους συναδέλφους που δεν μπορούν να γράψουν γρήγορα τα έγγραφά τους. Στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, όπως είναι γνωστό τα κείμενα γράφονται από τους γραμματείς και τα διορθώνουν οι δικηγόροι. Συνεπώς ο χρόνος θα πρέπει να δίνεται όχι καταχρηστικά αλλά στους υπαλλήλους που δεν έχουν γραμματεία ή ανά ημέρα το μήνα ή μιά ώρα ημερησίως.