Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΟΔΩΡΟΣ' | 3 Οκτωβρίου 2013, 15:59

    Η εφαρμογή του σχετικού Νόμου πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλο τον Δημόσιο Τομέα όχι μόνο Υπουργεία ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α και Β ΒΑΘΜΟΥ αλλα και ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του Δημοσίου έτσι ώστε να υπάρχει ένας Δημόσιος Τομέας( οχι στενός και ευρύτερος) δίοτι πλέον υπάρχει ένα μισθολόγιο για όλους τους υπαλλήλων των υπηρεσίων και των φορέων έτσι ώστε να μην υπάρχουν δύο ταχύτητες υπαλλήλων αφού πλέον είναι όλοι κρατικοί λειτουργοί. Παρακαλώ να το λάβέτε σοβαρά υπόψιν σας έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση του προσωπικού του δημοσίου τομέα. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΔ