Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Υπάλληλος ΟΑΕΔ' | 3 Οκτωβρίου 2013, 19:24

    Θα αντιδράσουμε κάποια στιγμή. Μέχρι τώρα δεν τα ζητήσαμε όλα αυτά αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να αρχίσουμε.Εργαζόμαστε σε άθλιες υπηρεσίες,με άθλιο εξαερισμό, καθόμαστε σε θέσεις επισκεπτών, σε πρόχειρα γραφεία, με κακό φωτισμό, κακό εξαερισμό, χωρίς απεντομώσεις στη "πρώτη γραμμή" για 8 ώρες συνεχόμενα πάνω σε έναν Η/Υ. Έχουμε και τους εξαγριωμένους πολίτες που εσείς (οι εξορθολογιστές) τους έχετε πείσει ότι εμείς καθόμαστε και ταλαιπωρούμε αντί να εξυπηρετούμε. Έχουμε πτυχία, δεύτερα πτυχια , αγγλικά , τρομερές γνώσεις Η/Υ εμπειρία και μας απαξιώνετε καθημερινά. Εργάζομαι σε περιφερειακό κατάστημα ΟΑΕΔ. Σηκωνόμαστε από την καρέκλα πιασμένοι και τα μάτια μας πρησμένα από τον Η/Υ. Το σκεφτήκατε εάν σας συμφέρει να κάνουμε διάλειμμα 15 λεπτά ανά δίωρο ; Με το σύστημα αυτό στο μήνα θα έχουμε σύνολο 3 μέρες προβλεπόμενο για την ασφάλεια του εργαζομένου διάλειμμα.Στο δίμηνο 6 ημέρες. Να κάνουμε μήπως ξανά τους υπολογισμούς περί εργατοωρών; Παρακάτω επισυνάπτω κείμενο για τους ιατρούς εργασίας.Μέτρο αναχρονιστικό και αυτό να υποθέσω; γι' αυτό και δεν εφαρμόζεται; Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας Η ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους. Το όριο των 50 εργαζομένων αφορά το συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης ή του φορέα και όχι τον αριθμό εργαζομένων ανά εγκατάσταση ή υποκατάστημα. Δηλαδή αν μια επιχείρηση/φορέας απασχολεί πανελλαδικά 50 και άνω εργαζόμενους σε διάφορες εγκαταστάσεις ή υποκαταστήματα και στο καθένα ή σε κάποια απ’ αυτά απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους, η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων ιατρού εργασίας ισχύει για το σύνολο των εγκαταστάσεων ή υποκαταστημάτων. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη και στους εργαζομένους είτε γραπτά είτε προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται από τον ιατρό εργασίας σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: safety15Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της λειτουργικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και οργάνωσης της λειτουργικής διαδικασίας. Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να απασχολείται για την επαλήθευση του δικαιολογημένου ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. Ο ιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Όλα τα στοιχεία των ιατρικών ελέγχων και πιθανών εξετάσεων καταγράφονται από τον ιατρό στην ατομική καρτέλα του κάθε εργαζομένου. Οι καρτέλες είναι απόρρητες, παραμένουν κλειδωμένες σε ασφαλή χώρο στην επιχείρηση και μπορούν να είναι στην διάθεση των αρμοδίων αρχών μόνο παρουσία του ιατρού, διότι είναι το μόνο πρόσωπο που έχει την αποκλειστική πρόσβαση σ’ αυτές. Επιπλέον ο ιατρός εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. Οι παραπάνω υπηρεσίες, παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του ιατρού εργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης η/και φορέα σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων που υποβάλλεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης ορίζεται από τη νομοθεσία ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων.