Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Εφοριακός' | 3 Οκτωβρίου 2013, 20:34

    Παράλληλα θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να καταργηθεί αφενός το επίδομα και η άδεια Η/Υ στον ιδιωτικό τομέα και αφετέρου η 1 ώρα μειωμένο ωράριο σε όλα τα μηχανογραφικά κέντρα του Ελληνικού Δημοσίου δηλαδή το υφιστάμενο 7ώρο όπως στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και τα εναπομείναντα υπόλοιπα του επιδόματος Η/Υ που λαμβάνουν πχ. οι υπάλληλοι της ΓΓΠΣ μέσω της προσωπικής υπερβάλλουσας μείωσης. Δυστυχώς υπάρχουν σήμερα δημόσιοι υπάλληλοι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, τελωνείων, Νοσοκομείων, κλπ. που δουλεύουν υποχρεωτικά Ανήμερα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, 15Αυγουστο, νύχτα, εκτός έδρας σε νησιά, αργίες, σε επικίνδυνες, σημαντικές και δύσκολες υποθέσεις και δεν λαμβάνουν καμία άδεια Η/Υ, ή επιπρόσθετη αμοιβή αλλά ένα ρεπό καθημερινής για την αντικατάσταση της συγκεκριμένης εργασίας. Δεν είναι νομοθετικά, διοικητικά, μισθολογικά και συναδελφικά άδικο ...??