Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'mati' | 3 Οκτωβρίου 2013, 20:06

    Το σ/ν είναι πιο πρόχειρο και από το προηγούμενο του Μανιτάκη. Τις υπηρεσίες σας τις ρωτήσατε καθόλου.