Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'aris ika' | 3 Οκτωβρίου 2013, 20:47

    H άδεια Η/Υ αποτελεί μια ελάχιστη αντιπαροχή του δημοσίου ως εργοδότη προκειμένου να αντισταθμιστούν οι κίνδυνοι κι οι λοιπές επιπτώσεις που υφίστανται οι εργαζόμενοι σε θέσεις εργασίας στηριζόμενες στη χρήση πληροφορικής και Η/Υ. Σύμφωνα με τα παραπάνω τόσο η άδεια Η/Υ τόσο τα σχετικά διαλείμματα απορρέουν και από το ευρωπαϊκό δίκαιο το οποίο υπερισχύει κάθε εθνικής διάταξης νόμου που ρυθμίζει το εν λόγω θέμα διαφορετικά.Το σχετικό ευρωπαϊκό δίκαιο σκόπιμα ή εκ παραδρομής δεν εφαρμόζεται στη χώρα μας σε πλήρη έκταση και στο βαθμό που έχει εφαρμοστεί προωθείται συστηματικά η αναίρεση της εφαρμογής του. Συνεπώς το ζήτημα που ανακύπτει είναι το αν το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να λειτουργεί με κανόνες και όρους ευρωπαϊκούς ή οχι.Και ποια κατεύθυνση επιθυμούμε τελικά να επιλέξουμε για το ελληνικό δημόσιο. Κι αν η ευρωπαϊκή συνθήκη ισχύει για τη χώρα μας συνολικά ή επιλεκτικά. «PART THREE - POLICY OF THE COMMUNITY, TITLE III - SOCIAL POLICY, CHAPTER 1: SOCIAL PROVISIONS, ARTICLE 118 A (Official Journal L 169 , 29/06/1987 P. 0009" Article 118a ) 1 . Member States shall pay particular attention to encouraging improvements , especially in the working environment , as regards the health and safety of workers , and shall set as their objective the harmonization of condition in this area , while maintaining the improvements made . 2 . In order to help achieve the objective laid down in the first paragraph , the Council , acting by a qualified majority on a proposal from the Commission , in co-operation with the European Parliament and after consulting the Economic and Social Committee , shall adopt , by means of directives , minimum requirements for gradual implementation , having regard to the conditions and technical rules obtaining in each of the Member States . Such directives shall avoid imposing administrative , financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and development of small and medium-sized untertakings . 3 . The provisions adopted pursuant to this Article shall not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent measures for the protection of working conditions compatible with this Treaty .»