Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Γεωργία Κατσίμπαλη' | 3 Οκτωβρίου 2013, 21:06

    Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψη την Οδηγία n° 90-270 ΕΟΚ 29/5/1990, και τον τρόπο που αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, η οποία προβλέπει μικρά διαλείμματα εντός της ημέρας, με απομάκρυνση από την οθόνη, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από την συνεχή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (κίνδυνοι οφθαλμολογικοί, ορθοπεδικοί κ.ά). Γενικότερα, καλό είναι να ληφθούν υπόψη οι κανόνες εργονομίας και υγιεινής στην εργασία, οι επιταγές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας κα ιτης ΕΕ, καθότι στον 21ο αιώνα δεν εργαζόμαστε στο κάτεργο, αλλά σε σύγρονες δημόσιες υπηρεσίες μιας σύγρονης και ανεπτυγμένης δημοκρατικής χώρας. Επίσης, καλό θα είναι να αντιμετωπίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι ως άτομα που προσφέρουν τα μέγιστα στην υπηρεσία τους και στο κοινωνικό σύνολο κι όχι ως ανειδίκευτοι κρατικοδίαιτοι παρίες.