Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Υπάλληλος ΟΑΕΔ' | 3 Οκτωβρίου 2013, 22:04

    Σε συνέχεια της προηγούμενης μου τοποθέτησης θα ήθελα να ρίξετε μια ματια στο τι προβλέπουν οι ευρωπαίοι για τα προβλήματα που δημιουργούνται απο την χρήση Η/Υ. Η νομοθεσία περί προστασίας των χρηστών Η/Υ εφαρμόζεται κανονικά.Τα site που αναφέρω ενδεικτικά είναι κρατικά. Ποιά μέριμνα έχει ληφθεί εδώ στην Ελλάδα για αυτά; Που είναι τα δικά μας "Health & Safety (Display Screen Equipment)" regulations; Ευρωπαίοι εξορθολογιστές του δημοσίου δεν είσαστε; Θα πρέπει να λάβετε υπόψη την ευρωπαική νομοθεσία.Το παράδειγμα τους συνέχεια επικαλείστε. Ακολουθήστε το λοιπόν. Δώσατε την άδεια της μιας μέρας για να μην εφαρμόσετε την ευρωπαική νομοθεσία; Ξαφνικά ξεχάσατε γιατί την δώσατε; Ζητάμε -εάν καταργήσετε την άδεια- να εφαρμοστεί η ευρωπαική νομοθεσία σε όλους και στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα άμεσα. http://www.hse.gov.uk/contact/faqs/vdubreaks.htm ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΘΟΝΩΝ : http://www.hse.gov.uk/pubns/indg36.pdf http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/gl_restbreaks.php http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/employment/health-and-safety-at-work/safe-computer-use.htm http://www.icthubknowledgebase.org.uk/healthandsafety ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ SITE http://www.infinn.com/infopack.html "The Legislation Legislation has been put in place to protect computer operators from the risks inherent in computer use. The UK 1992 Display Screen Equipment Regulations set out the legal requirements of employers with regard to their computer operators. Employers also have a general duty of care under the 1974 Health and Safety at Work Act. All the regulations derive from the common Health and Safety principle of eliminating the source of an identified risk. Where risk is unavoidable it must be evaluated and measures taken to reduce it to an acceptable level. The 1992 DSE Regulations lay down the following areas of responsibility. 1. All computers must fit a minimum specification for healthy use. 2. All workstations must be assessed for risk. 3. Computer equipment must be fit for the job to avoid strains and discomfort. 4. All users must be made to take regular breaks from computer work. 5. Eye tests and special glasses must be provided if requested. 6. Training on computer safety must be provided to all computer users. 7. Users must be given relevant information relating to their health and safety. For exact details contact HSE Books on 01787 881165 and ask for the "Health & Safety (Display Screen Equipment) 1992" regulations. The onus of responsibility lies squarely with the employer to provide a safe working environment for users and to inform the users of measures they should undertake to protect themselves from injury. The HSE has the power to enforce fines of up to £20,000 on employers who are not fully implementing the directive. They also have the power to bring criminal charges. However a greater financial threat comes from injured employees claiming compensation from the employer for injuries sustained at work, the loss in productivity through absence or reduced work rate and the loss of morale throughout the company caused by the injured employee. "