Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Πατούρας' | 4 Οκτωβρίου 2013, 01:35

    Στο άρθρο αυτό πρέπει να υπάρχει ρητή εξαίρεση για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας οι οποίοι (εξ ορισμού) απασχολούνται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής RADAR για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας τους. Είναι αυτονόητη η φύση της εργασίας αυτής η οποία συνοδεύεται, εκτός από την αδιάλλειπτη προσήλωση και αυτοσυγκέντρωση στην οθόνη, με υψηλό άγχος και ψυχική ένταση που διαρκεί ακόμα και μετά την λήξη της βάρδιας. Η απασχόληση μπροστά σε οθόνη ραντάρ απαιτεί στιγμιαίες αποφάσεις και επίπονη πνευματική εργασία που ζημιώνει εμφανώς την υγεία και την οπτική οξύτητα του υπαλλήλου με την πάροφο του χρόνου.