Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Χρηστίδης' | 4 Οκτωβρίου 2013, 01:19

    Η κατάργηση της "μηχανογραφικής αδείας" είναι εσφαλμένη για τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για αποκλειστικώς τεχνικούς λόγους. Η διαρκής και σταθερή παρατήρηση πέραν του 5ώρου, καταγραφικής οθόνης (radar) είναι απόλυτο απαιτούμενο για την λήψη και έκδοση αποφάσεων σε μηδενικό χρόνο και την επακόλουθη έκδοση "εξουσιοδότησης Δημοσίας Αρχής" που αφορά σε πραγματικό χρόνο την πτήση αεροσκάφους σε οποιοδήποτε στάδια (από εκκίνηση κινητήρων μέχρι σβυσήματος) Η οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά από την παρατήρηση της οθόνης η δε ευθύνη για την λήψη της και την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής της είναι αποκλειστικά του Ελεγκτή Εναερίου Κυκλοφορίας. Η προσίλωση είναι όχι μόνο "τυπικά υποχρεωτική" ως διοικητική υποχρέωση, αλλά αυτονόητη συνήθης και αυτοματη πρακτική οιουδήποτε Ελεγκτή εργαζεται κατα τη σύνηθη τυπική καθημερινή βάρδια του. Για 35 χρόνια. Η κοινή και προσωπική εμπειρία των συντακτών της υπο διαβούλευση απόφασης αρκεί για τον σχηματισμό γνώμης αν σκεφτούν την αυστηρή προσίλωσή τους σε μία τηλεόραση επί πεντάωρο κάθε μέρα και σε απόσταση περίπου 60 εκατοστών και για 35 χρόνια. Μελέτες επί των επιπτώσεων (φυσιολογία ανθρωπίνων οργάνων και ψυχικές επιπτώσεις) από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς (πανεπιστημιακές κλινικές, Οργανισμοί Αεροναυτιλίας όπως FAA/USA, Eurocontrol κλπ)υπάρχουν πλείστες όσες για κάθε ενδιαφερόμενο. Ο κλάδος αυτός είναι ο μόνος που αξίζει με τέτοια ένταση την εξαίρεση από την ως άνω ρύθμιση