Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 4 Οκτωβρίου 2013, 07:19

    θα έπρεπε να προστεθεί και η χορήγηση Ακριβές Αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου από όλους τους Υπαλλήλους Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και όχι μόνο από υπαλλήλους ΙΔΑΧ των Κ.Ε.Π. (κάτι που εφαρμόζεται τώρα), προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετηθεί σωστά ένας πολίτης που επισκέπτεται μια Δημόσια Υπηρεσία.