Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'AT' | 4 Οκτωβρίου 2013, 12:44

    Σχετικά με την παράγραφο 1, όσον αφορά το τμήμα που αναφέρεται στο ότι "δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως εκάστοτε ισχύει", χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση σχετικά με τον αν αναφέρεστε σε προκυρήξεις του ΑΣΕΠ που θα γίνουν ή έγιναν μέσα στο προηγούμενους 9 μήνες ή χρόνο, ή σε παλιότερες προκυρήξεις για τις οποίες το συγκεκριμένο διάστημα (9 μήνες) έχει παρέλθει?