Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Παππά' | 4 Οκτωβρίου 2013, 13:53

    Να μεγαλώσετε το χρονικό διάστημα, στο οποίο υπολογίζεται το σύνολο των αδειών. Η πενταετία είναι μικρό διάστημα. Εκτός βέβαια αν πρόκειται για βαριές παθήσεις, καρκινοπαθείς κλπ