Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ' | 5 Οκτωβρίου 2013, 23:23

    ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ Ν.2643/1998 ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/30/οικ.24208/19-11-2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΓΓΔΔ@ΗΔ)ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ο.Τ.Α. ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ.