Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'sonia' | 7 Οκτωβρίου 2013, 12:02

    Κύριε Υπουργέ, η κατάργηση της μηχανογραφικής άδειας μπορεί να υπάρξει ελλείψει του λόγου χορήγησής της. Υπάρχει άραγε αλλαγή στον τρόπο που δουλεύουν στα γραφεία τους οι δημόσιοι υπάλληλοι; Όντως, αυτή η άδεια δεν υφίσταται στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να καταργηθεί στον δημόσιο, καθώς ο τελευταίος θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα εργοδότη και όχι το αντίστροφο! Δεν θεωρώ ότι η κατάργηση των"προνομίων" των δημοσίων υπαλλήλων είναι ουσιαστική "μεταρρύθμιση". Ο όρος της εργατοώρας έχει πολλές αρνητικές συνυποδηλώσεις.