Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δ.Ρ.' | 7 Οκτωβρίου 2013, 12:13

    Προτείνεται η θέσπιση νόμου για καθιέρωση ενός διαλείμματος κατά τη διάρκεια 8 - ωρης απασχόλησης όπως έχει θεσπιστεί με νόμο όχι μόνο σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες αλλά και στην Αμερική και Καναδά. Συνήθως έχει διάρκεια από μισή έως μία ώρα και λέγεται "lunch hour".