Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Βιργινία Νείλα' | 7 Οκτωβρίου 2013, 13:31

    Οι επιτυχόντες θα πρέπει να δηλώσουν ότι αποδέχθηκαν τη θέση εντός πέντε (5) ημερών από τότε που θα περιέλθει σ' αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του ΑΣΕΠ! Μικρό το χρονικό διάστημα οφείλει ο ΑΣΕΠ εκτός από τη γραπτή ειδοποίηση να ειδοποιήσει και τηλεφωνικά τον επιτυχόντα! Ας υποθέσουμε ότι δεν μένει στην ίδια διεύθυνση ο επιτυχών-ούσα τότε τί γίνεται; Xάνει κάποιος την ευκαιρία για πρόσληψη!