Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' | 8 Οκτωβρίου 2013, 09:04

    Αν την καταργήσετε τελικά, θα "τιμωρηθούν" μόνο οι ευσυνείδητοι υπάλληλοι. Οι άλλοι, θα εκμεταλλευτούν τις άπειρες αναρρωτικές που δικαιούνται (επιμένω ότι εκεί είναι που υπάρχει ασυδοσία και οι περισσότεροι γιατροί γράφουν αναρρωτικές χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ασθένειας)και με μια δεκαήμερη αναρρωτική (που οι Πρωτοβάθμιες εγκρίνουν αναδρομικά ακόμα και μετά επό εξάμηνα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο) θα βγουν και κερδισμένοι, εις βάρος της Υπηρεσίας κλπ. Πείτε μου μια Υπηρεσία που στέλνει ελεγκτή σε ασθενείς υπαλλήλους κατ' οίκον. Γιατί δεν εστιάζετε εκεί με αυστηρότερες ποινές???? Τόσες εργατοώρες χάνονται με αυτόν τον τρόπο, κι εσείς κοιτάτε να γλυτώσετε έξι ημέρες το χρόνο από υπαλλήλους που στην κυριολεξία στραβώθηκαν εργαζόμενοι ασταμάτητα μπροστά σε ακατάλληλες οθόνες, με ακατάλληλο φωτισμό κλπ. Τη δικαιούμαστε αυτή την άδεια!!!!!!