Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' | 8 Οκτωβρίου 2013, 10:24

    Είμαι δημοτική υπάλληλος ΔΕ στο Δήμο Λαυρεωτικής με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% (καρκινοπαθής)και ο σύζυγος μου αντίστοιχα είχε στον ίδιο Δήμο την ειδικότητα του σχολικού φύλακα ΔΕ( που καταργήθηκε πρόσφατα) με σχέση ΙΔΑΧ. Ο σύζυγος μου δεν συμπεριλήφθηκε στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, παρά την αναπηρία μου λόγω εισοδήματος. Αποδέχομαι να τεθώ εγώ σε διαθεσιμότητα ως μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, προκειμένου να θεωρηθεί ότι ο σύζυγος μου υπάγεται αναδρομικά στις εξαιρέσεις του νόμου ώστε να μεταταγεί αυτοδίκαια σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας διοικητικού στον εν λόγω Δήμο. Παράκληση να συμπεριληφθεί σχετική τροπολογία στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. ….Σχολικός φύλακας που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα υπάγεται αυτοδικαίως και αναδρομικώς στις εξαιρέσεις του νόμου 4172/2013(άρθρο 80) υπό την προϋπόθεση ότι υπάλληλος Δήμου σύζυγος του με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% τεθεί αυτοβούλως σε διαθεσιμότητα.