Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Aντώνης Σκαμνάκης' | 8 Οκτωβρίου 2013, 13:04

    Με αφορμή τις παραπάνω τροποποιήσεις θεωρώ ΕΠΕΙΓΟΝ να προστεθεί στα προσόντα διορισμού για τους πολίτες της ΕΕ και η Βεβαιώση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ως επιπέδου Β2. Δεν γνωρίζω το λόγο για τον οποίο το σχετικό ΠΔ δεν ανάφερε ρητώς τα δύο πανεπιστημιακά σχολεία που χορηγούν Βεβαιώσεις Ελληνομάθειας. Πάντως το ΑΣΕΠ ενώ ένταξε τη Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Σχολείου Νέας Ελληνικής του ΑΠΘ παρέλειψε να εντάξει τη σχετική Βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής του ΕΚΠΑ. Επισημαίνεται ότι μάλλον το ΑΣΕΠ δεν αντιλήφθηκε την αλλαγή ονομασίας από Διδασκαλείο της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής. Υπενθυμίζω ότι σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ έως και το 2005 η Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών όπως μετονομάστηκε ήταν στα προσόντα διορισμού. Παρακαλώ για τις ενέργειες σας διότι η χώρα δεν αντέχει άλλες άστοχες ενέργειες.