Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΖΚ' | 8 Οκτωβρίου 2013, 13:20

    Στην παρ. 1 οι 5 ημέρες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τουλάχιστον να διευκρινιστεί ότι πρέπει να είναι εργάσιμες.Στην παρ. 3 η απαγόρευση διάρκειας της σύμβασης πέραν του 5μήνου στην ουσία την καθιστά ασύμφορη και ανούσια για τους επιτυχόντες των διαγωνισμών αλλά και για τους ίδιους τους φορείς υποδοχής καθώς είναι γνωστό σε όλους ότι πλέον (και κανείς δεν γνωρίζει για πόσο ακόμη) οι προσλήψεις αργούν πολύ περισσότερο!!! Πώς είναι δυνατό κάποιος να αποδεχθεί το διορισμό με σύμβαση γνωρίζοντας ότι πέντε μήνες μετά θα μείνει πάλι χωρίς δουλειά και με τον οριστικό διορισμό αβέβαιο και υπο την αίρεση της μη παράτασης του παγώματος ή της ματαίωσης των προσλήψεων.