Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Στυλιανάκη' | 8 Οκτωβρίου 2013, 15:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    έτσι ώστε να μην καταργείται ουσιαστικά η διαύγεια πρέπει να αλλάξετε το απόσπασμα της φράσης αυτής " εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος τους σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις". [«Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος τους σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις.»] σε αυτή "εκτός και εάν ορίζεται μεταγενέστερη της ανάρτησης ημερομηνία έναρξης ισχύος σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις " δηλαδή εκτός και εάν ορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος, δηλαδή σημερα αναρτώ κάτι που ισχύει όμως απο την δευτέρα, έτσι ώστε όλοι να προετοιμαστούν για αυτό, και να μην δημιουργηθεί γραφειοκρατικό χάος, δεν μπορώ όμως να αναρτήσω ΤΩΡΑ κάτι που ισχύει απο την ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ δευτέρα. !!! αλλιώς καταργείται ουσιαστικά η διάυγεια. μια απλή αλλαγή διατύπωσης είναι.