Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Μαυροματίδης' | 9 Οκτωβρίου 2013, 10:52

    Θεωρώ απαράδεκτη την στέρηση της πρόσβασης στη γνώση ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η χώρα χρειάζεται ικανό επιστημονικό δυναμικό με ιδιαίτερη εξειδίκευση. Πιο συγκεκριμένα ουσιαστικά απαγορεύεται σου Δημόσιους Υπαλλήλους της Περιφέρειας η κατ’ ουσία εξάσκηση – παρακολούθηση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά πλήρες μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Άρα ουσιαστικά καταργείται δεδομένης και της οικονομικής κρίσης η δυνατότητα της ίσης μεταχείρισης δεδομένης της μη δυνατότητας της καθημερινής μετακίνησης λόγω των υποχρεωτικών πρωινών παρακολουθήσεων με περιορισμένο αριθμό επιτρεπόμενων απουσιών. Σε μια χώρα που στερεί ουσιαστικά λόγω της κρίσης τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης με την πλήρη απουσία κινήτρων τουλάχιστον ας επιτραπεί η δυνατότητα της αυτοβελτίωσης. Δημήτρης Μαυροματίδης Αντιπρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης