Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΟΥ' | 9 Οκτωβρίου 2013, 13:48

    Κατά τη γνώμη μου την οποία εστερνίζονται και πολλοί άλλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να χορηγείται εκπαιδευτική άδεια έως 4 ημέρες την εβδομάδα διότι αφενός μεν τα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών είναι τετραήμερα αφετέρου δε οι υποχρεώσεις αυτών ειναι πολύ απαιτητικές για μελέτη.