Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Μπακράτσας Κων/νος' | 9 Οκτωβρίου 2013, 14:02
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η πρόσβαση στην επιμόρφωση είναι εκτός από απαραίτητη (καθώς η επιστήμη διαρκώς εξελίσσεται) αλλά και αναφέρετο δικαίωμα του σύγχρονου ανθρώπου. Επομένως θεωρώ ότι εάν η χορηγούμενη άδεια για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου είναι μικρότερη από 4 ημέρες ανά εβδομάδα, αυτό θα είναι άκρως αποτρεπτικό για έναν υπάλληλο εργαζόμενο στην επαρχία που λόγω της μετακίνησης και του απαιτούμενου χρόνου για μελέτη και παρακολούθηση μαθημάτων και συνεπώς δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.