Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Καραθανάσης' | 9 Οκτωβρίου 2013, 14:11
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δηλώνει την αντίθεσή του αναφορικά με το άρθρο 4 σχετικά με τις εκπαιδευτικές άδειες και συγκεκριμένα στα ακόλουθα σημεία: • Στην ουσία απαγορεύει στους Δημοσίους Υπαλλήλους της επαρχίας, όπως η Δυτική Μακεδονία, να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα ή να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στους τομείς ενδιαφέροντος και συνάφειας με το αντικείμενο εργασίας. Είναι φυσικό και επόμενο στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και των μειωμένων αποδοχών να καθίσταται αδύνατη η εβδομαδιαία μετακίνηση και διαμονή στα αστικά κέντρα, όπου και είναι συγκεντρωμένα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Με αυτή την έννοια η διάταξη αυτή καταργεί τη συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών. • Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούν υποχρεωτικές πρωινές παρακολουθήσεις με περιορισμένο αριθμό επιτρεπόμενων απουσιών. Αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για έμμεση απαγόρευση παρακολούθησης αυτών. • Η διδακτορική διατριβή έχει πολλές απαιτήσεις από τον υποψήφιο διδάκτορα και είναι σχεδόν αδύνατον αυτός να ανταποκριθεί με τους προτεινόμενους χρονικούς περιορισμούς. • Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο έχει νόημα η παρουσία του υπαλλήλου δυο (2) ημέρες την εβδομάδα στην υπηρεσία. Κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου αποδοτικό ενώ μπορεί να δημιουργήσει και λειτουργικά προβλήματα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε έντονα για την αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα, προτείνεται να παραμείνει η δυνατότητα συνεχούς άδειας σύμφωνα με τα ισχύοντα. Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δημήτριος Καραθανάσης